Byte semesterdagtillägg mot lediga dagar

Köpings kommun har skrivit avtal med de fackliga organisationerna, utom Kommunal som inte var intresserade av att teckna något lokalt kollektivavtal, om möjlighet för anställda att byta ut semesterdagstillägget mot lediga dagar.

Huvudinnehåll

​Avtalet gäller:

  1. Arbetstagare som bedöms få full årssemester.
  2. Arbetstagare där arbetsgivaren, genom respektive förvaltningschef, prövat att verksamheten har möjlighet att ge denna ledighet utan att ta in vikarie. Prövningen görs årligen.
  3. Arbetstagare som innehar semesteranställning, dvs inte uppehålls- eller ferieanställning

Det innebär:

  • Fem extra lediga dagar fram till och med det kalenderår den anställde fyller 39 år. Sex lediga dagar från och med det kalenderår den anställde fyller 40 år
  • Hela årets semester och de extra lediga dagarna skall tas ut under året.
  • Verksamheten styr när de extra lediga dagarna kan förläggas. Ledigheten söks och arbetsgivaren beviljar eller avslår ansökan, på samma sätt som vid ledighet för semester.
  • Överenskommelsen avser endast ett år i taget och sker i form av skriftligt avtal som tecknas mellan arbetstagare och chef.
  • Tänk på att till exempel pensionsgrundande och sjuklönegrundande inkomsten påverkas negativt.

 

Har du redan tagit ut semester 2017 kan du få byta semesterdagstillägget mot ledig tid genom att semesterdagstillägget dras tillbaka för redan uttagna semesterdagar.

Är du intresserad prata med din chef.

Sista dag att skicka överenskommelsen till lönekontoret är den 27 januari

Kommentarer inaktiverade.